Faculty of Computer Sience UMCS Lublin
Wydział Informatyki UMCS Lublin - Projekt Neostudio Architekci

Faculty of Computer Sience UMCS Lublin

II prize in national competition
Client: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
Location: Lublin
Design Team: Jacek Bułat, Paweł Świerkowski, Marcin Siadek, Adam Błaszczyk, Renata Kicińska
Design: 2007

Wydział Informatyki UMCS Lublin - Projekt Neostudio Architekci
Wydział Informatyki UMCS Lublin - Projekt Neostudio Architekci
Wydział Informatyki UMCS Lublin - Projekt Neostudio Architekci
Wydział Informatyki UMCS Lublin - Projekt Neostudio Architekci
icon-facebook-neostudio

This site uses cookies to deliver services. You can specify conditions for the storage of cookies in your browser. .

This site uses cookies to deliver services. You can specify conditions for the storage of cookies in your browser.

X